Aktualności     Kontakt     Media         Poczta UM  
Strona Główna UM arrowStrona Główna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

Studium Kształcenia Podyplomowego PDF Drukuj Email
STUDIUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
Wydział Nauk o Zdrowiu
Akademii Medycznej we Wrocławiu
ul. K. Bartla 5 , 51-618 Wrocław
Tel. 071 348 42 10
ksztalc@ak.am.wroc.pl

Kierownik: mgr Monika Kosmala

Obsługa biura: mgr Anna Pacula

Studium Kształcenia Podyplomowego
Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej we Wrocławiu prowadzi Studia Podyplomowe w zakresie:
• Wczesnej Logopedii Klinicznej kierownik naukowy –dr n. med. Joanna Rosińczuk –Tonderys, specjalista ds. programowych – dr n. hum. Anna Regner
• Neurologopedii Klinicznej kierownik naukowy – dr n. med. Joanna Rosińczuk-Tonderys, specjalista ds. programowych – dr n. hum. Anna Regner.

Podyplomowe studia trwają trzy semestry i są realizowane w formie zjazdów weekendowych (sobota –niedziela) 1 raz w miesiącu.

Planujemy w roku akademickim 2009/2010 utworzenie studiów podyplomowych dwusemestralnych „ Neurologopedii Klinicznej” dla absolwentów „Wczesnej interwencji logopedycznej” i „Wczesnej Logopedii Klinicznej”( w trakcie organizacji jeżeli będą chętni).

• Podyplomowe Studia Specjalistyczne przeznaczone dla osób, z wykształceniem wyższym medycznym, psychologów klinicznych, pedagogów rewalidacyjnych , fizjoterapeutów i logopedów.

• Studia mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności związanej z:
a) zapobieganiem rozwoju patologii u dzieci poprzez wczesną profilaktykę i wspomaganie przypadku ryzyka okołoporodowego, zaburzeń rozwojowych ,wcześniactwa, w zespołach genetycznych i wadach wrodzonych,
b) rozwijaniem i propagowaniem nowych form wczesnej terapii,
c) udzielaniem pomocy opiekunom dziecka z deficytami rozwojowymi.

Organizacja studiów w roku akademickim 2009/2010
Chętni proszeni są o przysłanie drogą elektroniczną zgłoszenia według załączonego druku na stronie Studium do końca maja.
Warunkiem przyjęcia na studia będzie stwierdzenie zgodności posiadanego wykształcenia koniecznego do kontynuacji kształcenia i rozmowa kwalifikacyjna.
Rozpoczęcie przewidywane jest po 20 września 2009r.
Po otrzymaniu informacji zwrotnej prosimy do końca czerwca przesłać na adres Studium potwierdzone ksero dyplomu ukończenia studiów wyższych, ksero dowodu osobistego, 2 zdjęcia legitymacyjne, dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej , a do końca sierpnia dowód wpłaty za I semestr.

Liczba godzin dydaktycznych
• Wczesna Logopedia Kliniczna 3 semestry około 370 godzin (wykłady i ćwiczenia i laboratoria) oraz 50 godzin praktyki w formie obserwacji i bezpośredniej pracy z małymi dziećmi o różnym stopniu niepełnosprawności oraz udział w turnusie rehabilitacyjnym (2 dni).
• Neurologopedia Kliniczna 3 semestry 460 godzin (wykłady i ćwiczenia) oraz zajęcia praktyczne:40 godz. na oddziałach szpitalnych, 40 godz. w formie praktyki w placówkach rehabilitacyjnych.

Odpłatność słuchacza za studia:
Odpłata rekrutacyjna 80 PLN
Wczesna Logopedia Kliniczna 3 semestry około 1880 PLN za semestr (przy grupie 24 osobowej)
Neurologopedia kliniczna 3 semestry

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie w soboty pod nr tel. 071 3484210 wew. 132 lub 0600804443.

Wpłaty należy dokonać na Konto Akademii Medycznej Kredyt Bank SA IV Oddział Wrocław 35150017931217900099970000Z dopiskiem Studia Podyplomowe Wczesna Logopedia Kliniczna lub Neurologopedia Kliniczna

Zmieniony ( 11.02.2014. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »