Aktualności     Kontakt     Media         Poczta UM  
Strona Główna UM arrowStrona Główna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

SPECJALIZACJA Z DZIEDZINY MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Pełnomocnik ds. organizacji
specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
601 89 37 98


 
Sekretariat:
Magdalena Gil-Woźniak
magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl
KATEDRA ANALITYKI MEDYCZNEJ
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel. (071) 784 06 28, (071) 784 06 29
faks: ( 071 )784 00 54

Konto:
Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul.Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Kredyt Bank S.A. IV/O. Wrocław nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000
tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data

Zobacz: Komunikaty rok 2009KOMUNIKAT 104 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                                                    

W grudniu, w  dniach 2-3.12.2014 r. ( wtorek - środa ) odbędzie sie kurs :
"Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej
i technik badawczych. BLOK II podsumowujący."


Miejsce kursu: Katedra Analityki Medycznej, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław,
                        budynek Nowej Farmacji II, II piętro

W kursie mogą brać udział również osoby,  które rozpoczęły specjalizację w tym roku,
ponieważ nie jest to kontynuacja poprzedniej części.


Minimalna ilość osób = 10;  Max.: 45 osób

Harmonogram, ilość godzin oraz koszt  podamy w późniejszym terminie.
 
KOMUNIKAT 103 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

KURS:  "Organizacja laboratorium. Wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządznia jakością".

odbędzie się 12-13-14.11.2014 r. ( środa, czwartek, piątek ), w budynku Nowej Farmacji II,
w Katedrze Analityki Medycznej, w sali seminaryjnej, na ul. Borowskiej 211 A, na II piętrze.

Ilość miejsc = max. 45 osób.

Ilość godzin = 31 godz. , koszt = 310,-zł

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na kursie.

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Zmieniony ( 29.09.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 102 PDF Drukuj Email
  PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

W listopadzie, w dniach 20-21.11.2014 r. ( czwartek, piątek ) odbędzie się kurs:

"Immunologia. Badanie układu odpornościowego".

Ilość godz. = 21,  koszt = 210,-zł

min. ilość osób = 10;  max. = 30

Harmonogram i  informacje o miejscach kursu zamieszczone są poniżej.

Zmieniony ( 11.09.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 101 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

W dniach 06-09.10.2014 r., w 4 WSKzP, we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 odbędzie się kurs: BADANIA LABORATORYJNE W STANACH NAGŁYCH

Ilość godz. = 28,     Koszt = 280,-zł      Min. ilość miejsc = 10  ;   Max. ilość miejsc = 45

Prosimy o zgłaszanie się na w/w kurs telefonicznie 71 784 06 28 lub mailowo:
magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Czytaj
 
KOMUNIKAT 100 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

UWAGA!

NIE ODBĘDĄ SIĘ wstępnie planowane na wrzesień 2014 r. kursy:
1. Badania laboratoryjne w stanach nagłych
2. Diagnostyka lab. niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Część I.

O nowych terminach, (prawdopodobnie październikowych) i pozostałych kursach będziemy Państwa informować we wrześniu .
Za utrudnienia przepraszamy.

 
KOMUNIKAT 99 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

We wrześniu, w  dniach 08-11.09.2014 r. , w Katedrze Mikrobiologii, ul. Chałubińskiego 4, we Wrocławiu
odbędzie się  planowany kurs:
" Serologiczna diagnostyka wybranych  zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych"
dla diagnostów laboratoryjnych,specjalizujacych sie z Mikrobiologii Medycznej.

Min. ilość miejsc = 10;      ilość godzin = 40;       Koszt = 400,-zł

Bardzo prosimy o zgłaszanie się telefonicznie 71 784 06 28 lub 29;
lub mailowo: magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Czytaj
 
KOMUNIKAT 98 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

Dotyczy rozmów kwalifikacyjnych na specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych,
które odbyły się  11, 14 i 15.07.2014 r.,

Poniżej znajdują się listy osób, które przystąpiły do w. w.  rozmów.


Czytaj
 
KOMUNIKAT 97 PDF Drukuj Email

UWAGA!

Dotyczy naboru na specjalizację z  Mikrobiologii  Medycznej.

W dniu 11.07.2014 r. (piątek), o godz. 9.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne
oraz rozpatrzenie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji z Mikrobiologii  Medycznej.

Rozmowy odbędą się w bibliotece Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
przy ul.Chałubińskiego 4.

Osoby, które złożyły wnioski proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie.
 

 
KOMUNIKAT 96 PDF Drukuj Email
      ZAWIADOMIENIE     

UWAGA!

Dotyczy naboru na specjalizację z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej.

W dniu 14.07.2014 r. (poniedziałek), o godz. 9.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne
oraz rozpatrzenie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej.

Posiedzenie Komisji kwalifikującej odbędzie się w gabinecie Dyrektora  RCKiK

we Wrocławiu, na II piętrze, przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9.

Osoby, które złożyły wnioski proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie.

.......................................................................................................................................................................................................

Dotyczy naboru na specjalizację z  Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

W dniu 15.07.2014 r. (wtorek), o godz. 9.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne
oraz rozpatrzenie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Rozmowy odbędą się w sali konferencyjnej Katedry Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 211 A, w budynku Nowej Farmacji II, na II piętrze.


Osoby, które złożyły wnioski proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie.
 

 
KOMUNIKAT 95 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

OD 23 czerwca 2014 r. ( poniedziałek ) można odbierać osobiście,
lub będziemy na Państwa życzenie rozsyłać pocztą

DYPLOMY Z OSTATNICH EGZAMINÓW NA SPECJALIZACJE
Z LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ,
Z LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ,
Z MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ

Prosimy o informacje dot. aktualnych adresów korespondencyjnych.

 
KOMUNIKAT 94 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                    

Dotyczy kursu „ Diagnostyka laboratoryjna w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”.
                                         Blok I podsumowujący."

Kurs ten odbędzie się w SZKLARSKIEJ PORĘBIE w dniach 13-14 czerwca 2014 podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Opole, Szczecin, Wrocław- "Nowe możliwości, nowe horyzonty diagnostyczne w Ochronie Zdrowia - Laboratorium 2014". 

Zainteresowanych kursem prosimy o zgłaszanie się do 30.05.2014 r., do:

sekretariatu Katedry Analityki Medycznej. Tel.: 71 784 06 28; 71 784 06 29

lub e-mail:magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Uwaga!
Odmowa zapisania się w Jaworze nie dotyczy kursantów, którzy mają zapewnione miejsca na konferencji i kursi
e.


Opłata za kurs  = 160 zł,  prosimy o wpłaty na konto:
 

Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Kredyt Bank S.A. IV/O. Wrocław nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000

tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data


Natomiast inne informacje, również dotyczące opłaty za pobyt są dostępne na stronie:

http://www.ptdl.pl/oddzialy/wroclaw/aktualnosci  

Dla kursantów wstępnie ustalono opłatę za nocleg = 70,-zł,-( w pobliskim ośrodku Politechniki. Opłatę tę należy uiszczać na konto:

CRR KRUS GRANIT W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

58-580 SZKLARSKA PORĘBA

ul. KOPERNIKA 14

Nr rachunku: 54 1090 1984 0000 0005 2600 0473

Harmonogram kursu podamy w późniejszym terminie.


 
KOMUNIKAT 93 PDF Drukuj Email

UWAGA!      UWAGA!     UWAGA!

Wstępnie ustalono, że w najbliższym czerwcowym naborze ilość miejsc dla osób

 zainteresowanych rozpoczynaniem specjalizacji będzie wynosiła:

1) LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA              –  20 MIEJSC

2) MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA                                            –   5 MIEJSC

3) LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA      –   5 MIEJSC

Lista osób, oraz informacja o miejscu i datach  przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zostanie podana 
po 20 czerwca 2014 r.

DLA PRZYPOMNIENIA.

Zgodnie z rozporządzeniem MZ do procedury kwalifikacyjnej rozpoczynającej specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych, mogą przystępować osoby,  które złożą następujące dokumenty, w terminie do 20.06. i 20.12. każdego roku.
( uwaga, akceptowane są kserokopie dokumentów)

1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (druk można znaleźć na stronie www.cmkp.edu.pl)
2. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
3. Kserokopię dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego".
    Uwaga: od kandydatów wymaga się, aby składki członkowskie z tytułu członkowstwa w KIDL -u były opłacane na bieżąco.
4. Aktualne zaświadczenie z miejsca pracy.
5. (Ewentualnie) kopia dyplomu specjalizacyjnego.
6. Kopie świadectw ukończonych kursów zawodowych doskonalących.
7. Oświadczenie o zawarciu z pracodawcą umowy cywilno-prawnej, o zgodzie na odbywanie specjalizacji (osobno lub w  postaci  wypełnienia punktu 19 na wniosku o rozpoczęcie   specjalizacji).
8. Wniesienie opłaty 80 zł za rozpatrzenie wniosku na konto podane wyżej.

Program poszczególnych specjalizacji jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl

Uwaga:
Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji  wraz z kompletem wymaganych dokumentów proszę składać lub przesłać do 20.06. i do 20.12.  każdego roku w Katedrze Analityki Medycznej, na adres: ul. BOROWSKA  211 A, 50-556 Wrocław.

Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak, Katedra Analityki Medycznej UM

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław; tel.: (071) 784 06 29; 071 784 06 28; 601 89 37 98 )
mieczyslaw.wozniak@umed.wroc.pl


Zmieniony ( 21.05.2014. )
 
KOMUNIKAT 92 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                                  

W dniach 09-11.06.2014 r., w Katedrze Mikrobiologii, ul. Chałubińskiego 4, we Wrocławiu
odbędzie się kurs:
" Epidemiologia zakżeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego
w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych."


Min. ilość miejsc = 10;      ilość godzin = 24;       Koszt = 288,-zł

Bardzo prosimy o zgłaszanie się telefonicznie 71 784 06 28;
lub mailowo: magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Czytaj
 
KOMUNIKAT 91 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                                                    

W dniach 29-30.05.2014 r. ( czwartek-piątek ) odbędzie sie kurs :
"Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej
i technik badawczych. BLOK V podsumowujący."


Miejsce kursu: Katedra Analityki Medycznej, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław,
                        budynek Nowej Farmacji II, II piętro

W kursie mogą brać udział również osoby,  które rozpoczęły specjalizację w tym roku,
ponieważ nie jest to kontynuacja poprzedniej części.

Minimalna ilość osób = 10

Ilość godz. = 16;   Koszt = 160,-zł

Harmonogram znajduje się poniżej.
Zmieniony ( 14.05.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 90 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE  

Kurs specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych:
" DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH ZABURZEŃ HEMOSTAZY",
odbędzie się w dniach 04-06.06.2014 r. ( środa -piatek ).
Miejsce kursu :
UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU
KATEDRA ANALITYKI MEDYCZNEJ, ul. BOROWSKA 211 A, 55-556 Wrocław,
budynek Nowej Farmacji II, II piętro.

Ilość godzin = 25;      Koszt = 300,-zł

Minimalna ilość osób = 10

Prosimy o zgłaszanie / potwierdzanie Państwa obecności
tel. 71 784 06 28, lub e-mail: magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Czytaj
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 109