Aktualności     Kontakt     Media         Poczta UM  
Strona Główna UM arrowStrona Główna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

SPECJALIZACJA Z DZIEDZINY MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Pełnomocnik ds. organizacji
specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
601 89 37 98


 
Sekretariat:
Magdalena Gil-Woźniak
magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl
KATEDRA ANALITYKI MEDYCZNEJ
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel. (071) 784 06 28, (071) 784 06 29
faks: ( 071 )784 00 54

Konto:
Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul.Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Kredyt Bank S.A. IV/O. Wrocław nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000
tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data

Zobacz: Komunikaty rok 2009KOMUNIKAT 112 PDF Drukuj Email
UWAGA !

W piątek, 9.01.2015 r., od godz. 9.00, w Katedrze Analityki Medycznej, przy ul. Borowskiej 211 A ( budynek Nowej Farmacji II)
odbędą sie rozmowy kwalifikacyjne dotyczące rozpoczęcia specjalizacji z GENETYKI MEDYCZNEJ.

Bardzo prosimy o potwierdzenie e-mailowe, lub telefoniczne obecności wszystkie osoby zainteresowane, które złożyły wnioski.
 
KOMUNIKAT 111 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE


ZAPLANOWANE KURSY DLA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
Z MIKROBIOLOGII W ROKU 2015

 

1. „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń przewodu

      pokarmowego i zatruć pokarmowych” -  UWAGA ! ZMIANA TERMINU na 21-23.01.2015 r. ( środa, czwartek, piątek)

      Czas trwania 24 godziny – 3 dni

      Kierownik kursu: dr nauk med. Beata Kowalska Krochmal

2. „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu nerwowego  

      wywoływanych przez bakterie, wirusy i pierwotniaki” 02 -05.02.2015

      Czas trwania 32 godziny –  4 dni

      Kierownik kursu: dr nauk med. Urszula Nawrot


3. „Epidemiologia zakażeń i zarażeń występujących w Polsce”

      05-06.02.2015

      Czas trwania 16 godzin

      Kierownik kursu: Dr hab. nauk med.  Marzenna Bartoszewicz

 


4. „Etiologia, obraz kliniczny i diagnostyka zakażeń układu oddechowego”

      25-27.05.2015

      Czas trwania           24 godziny – 3 dni

      Kierownik kursu: Dr hab. nauk med. Marzenna Bartoszewicz

5. „Mikrobiologiczne bezpieczeństwo wody żywności i powietrza”

      28-29.05.2015

      Czas trwania           16 godzin – 2 dni

      Kierownik kursu: Dr hab. nauk med. Marzenna Bartoszewicz


6. „Etiologia, obraz kliniczny oraz  diagnostyka  mikrobiologiczna gruźlicy

      i  mikobakteriozy” 03-05.06.2015

      Czas trwania         24 godziny – 3 dni

      Kierownik kursu: zespół Prof. Zwolskiej

                                         
Poniżej znajdują się harmonogramy kursów.

 


 

Zmieniony ( 11.12.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 110 PDF Drukuj Email

UWAGA!      UWAGA!     UWAGA!

WYJĄTKOWO NABÓR DOKUMENTÓW NA SPECJALIZACJĘ Z GENETYKI ODBĘDZIE SIĘ W TYM ROKU OD 1 LISTOPADA DO 30 LISTOPADA
Przewidywana liczba miejsc - 4.

Pozostałe informacje dotyczące naboru są poniżej.

Wstępnie ustalono, że w najbliższym grudniowym naborze ilość miejsc dla osób

 zainteresowanych rozpoczynaniem specjalizacji będzie wynosiła:

1) LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA              –  20 MIEJSC

2) MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA                                            –   5 MIEJSC

3) LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA      –   5 MIEJSC

Lista osób, oraz informacja o miejscu i datach  przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zostanie podana 
po 20 grudnia 2014 r.

DLA PRZYPOMNIENIA.

Zgodnie z rozporządzeniem MZ do procedury kwalifikacyjnej rozpoczynającej specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych, mogą przystępować osoby,  które złożą następujące dokumenty, w terminie do 20.06. i 20.12. każdego roku.
( uwaga, akceptowane są kserokopie dokumentów)

1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (druk można znaleźć na stronie www.cmkp.edu.pl)
2. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
3. Kserokopię dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego".
    Uwaga: od kandydatów wymaga się, aby składki członkowskie z tytułu członkowstwa w KIDL -u były opłacane na bieżąco.
4. Aktualne zaświadczenie z miejsca pracy.
5. (Ewentualnie) kopia dyplomu specjalizacyjnego.
6. Kopie świadectw ukończonych kursów zawodowych doskonalących.
7. Oświadczenie o zawarciu z pracodawcą umowy cywilno-prawnej, o zgodzie na odbywanie specjalizacji (osobno lub w  postaci  wypełnienia punktu 19 na wniosku o rozpoczęcie   specjalizacji).
8. Wniesienie opłaty 80 zł za rozpatrzenie wniosku na konto podane wyżej.

Program poszczególnych specjalizacji jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl

Uwaga:
Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji  wraz z kompletem wymaganych dokumentów proszę składać lub przesłać do 20.06. i do 20.12.  każdego roku w Katedrze Analityki Medycznej, na adres: ul. BOROWSKA  211 A, 50-556 Wrocław.

Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak, Katedra Analityki Medycznej UM

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław; tel.: (071) 784 06 29; 071 784 06 28; 601 89 37 98 )
mieczyslaw.wozniak@umed.wroc.pl


 
KOMUNIKAT 109 PDF Drukuj Email
     UWAGA!     UWAGA!      uWAGA!           

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA KURS:

"Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych."

23-25.10.2014 r. ( czwartek, piątek, sobota )

 
KOMUNIKAT 108 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                              


Kurs:
Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Część II.
odbędzie się w listopadzie - 07.11.2014 r. ( piątek), w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,
Wrocław, ul. Pasteura 4, Sala Nyska  ( piętro 1)


Ilość  godz. = 12,  koszt = 120,-zł; Min. ilość osób = 10

W kursie mogą brać udział również osoby,  które rozpoczęły specjalizację w tym roku,
ponieważ nie jest to kontynuacja poprzedniej części.


Poniżej zamieszczamy harmonogram kursu.
Czytaj
 
KOMUNIKAT 107 PDF Drukuj Email
UWAGA !!!

Dotyczy kursu "Badania laboratoryjne w stanach nagłych".

Zbiórka w poniedziałek 06.10.2014 r., o godz. 8.55, w holu głównym 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego.


 
KOMUNIKAT 106 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                                                    

W grudniu, w  dniach 17-18.12.2014 r. ( środa, czwartek ) odbędzie sie kurs :
"Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej
i technik badawczych. BLOK III podsumowujący."


Miejsce kursu: Katedra Analityki Medycznej, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław,
                        budynek Nowej Farmacji II, II piętro

W kursie mogą brać udział również osoby,  które rozpoczęły specjalizację w tym roku,
ponieważ nie jest to kontynuacja poprzedniej części.


Minimalna ilość osób = 10;  Max.: 45 osób

  ilość godzin = 21;     koszt = 210 zł
 
Harmonogram znajduje się poniżej.

Zmieniony ( 14.11.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 105 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                                                    

W październiku, w  dniach 23-25.10.2014 r. ( czwartek, piątek, sobota ) odbędzie sie kurs :
"Zastosowanie technik immunochemicznych w oznaczeniach hormonów i markerów białkowych."

Miejsce kursu: Katedra Analityki Medycznej, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław,
                        budynek Nowej Farmacji II, II piętro


Minimalna ilość osób = 10;  Max.: 45 osób

Kurs liczy 21 godz. ( 17 h wykładów + 5 h ćwiczeń) , koszt = 210,-zł


Harmonogram znajduje się poniżej.
Zmieniony ( 13.10.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 104 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                                                    

W grudniu, w  dniach 2-3.12.2014 r. ( wtorek - środa ) odbędzie sie kurs :
"Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej
i technik badawczych. BLOK II podsumowujący."


Miejsce kursu: Katedra Analityki Medycznej, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław,
                        budynek Nowej Farmacji II, II piętro

W kursie mogą brać udział również osoby,  które rozpoczęły specjalizację w tym roku,
ponieważ nie jest to kontynuacja poprzedniej części.


Minimalna ilość osób = 10;  Max.: 45 osób

 ilość godzin = 21;     koszt = 210 zł 

Harmonogram znajduje się poniżej.

Zmieniony ( 14.11.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 103 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

KURS:  "Organizacja laboratorium. Wdrażanie i utrzymywanie systemu zarządznia jakością".

odbędzie się 12-13-14.11.2014 r. ( środa, czwartek, piątek ), w budynku Nowej Farmacji II,
w Katedrze Analityki Medycznej, w sali seminaryjnej, na ul. Borowskiej 211 A, na II piętrze.

Ilość miejsc = max. 45 osób.

Ilość godzin = 31 godz. , koszt = 310,-zł

Bardzo prosimy o potwierdzenie obecności na kursie.

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Zmieniony ( 29.09.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 102 PDF Drukuj Email
  PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

W listopadzie, w dniach 20-21.11.2014 r. ( czwartek, piątek ) odbędzie się kurs:

"Immunologia. Badanie układu odpornościowego".

Ilość godz. = 21,  koszt = 210,-zł

min. ilość osób = 10;  max. = 30

Harmonogram i  informacje o miejscach kursu zamieszczone są poniżej.

Zmieniony ( 11.09.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 101 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

W dniach 06-09.10.2014 r., w 4 WSKzP, we Wrocławiu, ul. R. Weigla 5 odbędzie się kurs: BADANIA LABORATORYJNE W STANACH NAGŁYCH

Ilość godz. = 28,     Koszt = 280,-zł      Min. ilość miejsc = 10  ;   Max. ilość miejsc = 45

Prosimy o zgłaszanie się na w/w kurs telefonicznie 71 784 06 28 lub mailowo:
magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Czytaj
 
KOMUNIKAT 100 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

UWAGA!

NIE ODBĘDĄ SIĘ wstępnie planowane na wrzesień 2014 r. kursy:
1. Badania laboratoryjne w stanach nagłych
2. Diagnostyka lab. niedokrwistości i hematologicznych zespołów rozrostowych. Część I.

O nowych terminach, (prawdopodobnie październikowych) i pozostałych kursach będziemy Państwa informować we wrześniu .
Za utrudnienia przepraszamy.

 
KOMUNIKAT 99 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

We wrześniu, w  dniach 08-11.09.2014 r. , w Katedrze Mikrobiologii, ul. Chałubińskiego 4, we Wrocławiu
odbędzie się  planowany kurs:
" Serologiczna diagnostyka wybranych  zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych"
dla diagnostów laboratoryjnych,specjalizujacych sie z Mikrobiologii Medycznej.

Min. ilość miejsc = 10;      ilość godzin = 40;       Koszt = 400,-zł

Bardzo prosimy o zgłaszanie się telefonicznie 71 784 06 28 lub 29;
lub mailowo: magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Czytaj
 
KOMUNIKAT 98 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

Dotyczy rozmów kwalifikacyjnych na specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych,
które odbyły się  11, 14 i 15.07.2014 r.,

Poniżej znajdują się listy osób, które przystąpiły do w. w.  rozmów.


Czytaj
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 117