Aktualności     Kontakt     Media         Poczta UM  
Strona Główna UM arrowStrona Główna

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

SPECJALIZACJA Z DZIEDZINY MEDYCZNEJ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Pełnomocnik ds. organizacji
specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak
601 89 37 98


 
Sekretariat:
Magdalena Gil-Woźniak
magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl
KATEDRA ANALITYKI MEDYCZNEJ
ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław
tel. (071) 784 06 28, (071) 784 06 29
faks: ( 071 )784 00 54

Konto:
Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul.Pasteura 1, 50-367 Wrocław
Kredyt Bank S.A. IV/O. Wrocław nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000
tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data

Zobacz: Komunikaty rok 2009KOMUNIKAT 98 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

Dotyczy rozmów kwalifikacyjnych na specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych,
które odbyły się  11, 14 i 15.07.2014 r.,

Poniżej znajdują się listy osób, które przystąpiły do w. w.  rozmów.


Czytaj
 
KOMUNIKAT 97 PDF Drukuj Email

UWAGA!

Dotyczy naboru na specjalizację z  Mikrobiologii  Medycznej.

W dniu 11.07.2014 r. (piątek), o godz. 9.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne
oraz rozpatrzenie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji z Mikrobiologii  Medycznej.

Rozmowy odbędą się w bibliotece Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
przy ul.Chałubińskiego 4.

Osoby, które złożyły wnioski proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie.
 

 
KOMUNIKAT 96 PDF Drukuj Email
      ZAWIADOMIENIE     

UWAGA!

Dotyczy naboru na specjalizację z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej.

W dniu 14.07.2014 r. (poniedziałek), o godz. 9.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne
oraz rozpatrzenie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej.

Posiedzenie Komisji kwalifikującej odbędzie się w gabinecie Dyrektora  RCKiK

we Wrocławiu, na II piętrze, przy ul. Czerwonego Krzyża 5/9.

Osoby, które złożyły wnioski proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie.

.......................................................................................................................................................................................................

Dotyczy naboru na specjalizację z  Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

W dniu 15.07.2014 r. (wtorek), o godz. 9.00 odbędą się rozmowy kwalifikacyjne
oraz rozpatrzenie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej.

Rozmowy odbędą się w sali konferencyjnej Katedry Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego
we Wrocławiu, przy ul. Borowskiej 211 A, w budynku Nowej Farmacji II, na II piętrze.


Osoby, które złożyły wnioski proszone są o przybycie w wyznaczonym terminie.
 

 
KOMUNIKAT 95 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

OD 23 czerwca 2014 r. ( poniedziałek ) można odbierać osobiście,
lub będziemy na Państwa życzenie rozsyłać pocztą

DYPLOMY Z OSTATNICH EGZAMINÓW NA SPECJALIZACJE
Z LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ,
Z LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ,
Z MIKROBIOLOGII MEDYCZNEJ

Prosimy o informacje dot. aktualnych adresów korespondencyjnych.

 
KOMUNIKAT 94 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                    

Dotyczy kursu „ Diagnostyka laboratoryjna w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych”.
                                         Blok I podsumowujący."

Kurs ten odbędzie się w SZKLARSKIEJ PORĘBIE w dniach 13-14 czerwca 2014 podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTDL Oddziałów: Opole, Szczecin, Wrocław- "Nowe możliwości, nowe horyzonty diagnostyczne w Ochronie Zdrowia - Laboratorium 2014". 

Zainteresowanych kursem prosimy o zgłaszanie się do 30.05.2014 r., do:

sekretariatu Katedry Analityki Medycznej. Tel.: 71 784 06 28; 71 784 06 29

lub e-mail:magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Uwaga!
Odmowa zapisania się w Jaworze nie dotyczy kursantów, którzy mają zapewnione miejsca na konferencji i kursi
e.


Opłata za kurs  = 160 zł,  prosimy o wpłaty na konto:
 

Odbiorca: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Pasteura 1, 50-367 Wrocław

Kredyt Bank S.A. IV/O. Wrocław nr: 98 1500 1793 1217 9005 0902 0000

tytułem: np. kwalifikacje, kurs: data


Natomiast inne informacje, również dotyczące opłaty za pobyt są dostępne na stronie:

http://www.ptdl.pl/oddzialy/wroclaw/aktualnosci  

Dla kursantów wstępnie ustalono opłatę za nocleg = 70,-zł,-( w pobliskim ośrodku Politechniki. Opłatę tę należy uiszczać na konto:

CRR KRUS GRANIT W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

58-580 SZKLARSKA PORĘBA

ul. KOPERNIKA 14

Nr rachunku: 54 1090 1984 0000 0005 2600 0473

Harmonogram kursu podamy w późniejszym terminie.


 
KOMUNIKAT 93 PDF Drukuj Email

UWAGA!      UWAGA!     UWAGA!

Wstępnie ustalono, że w najbliższym czerwcowym naborze ilość miejsc dla osób

 zainteresowanych rozpoczynaniem specjalizacji będzie wynosiła:

1) LABORATORYJNA DIAGNOSTYKA MEDYCZNA              –  20 MIEJSC

2) MIKROBIOLOGIA MEDYCZNA                                            –   5 MIEJSC

3) LABORATORYJNA TRANSFUZJOLOGIA MEDYCZNA      –   5 MIEJSC

Lista osób, oraz informacja o miejscu i datach  przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zostanie podana 
po 20 czerwca 2014 r.

DLA PRZYPOMNIENIA.

Zgodnie z rozporządzeniem MZ do procedury kwalifikacyjnej rozpoczynającej specjalizacje dla diagnostów laboratoryjnych, mogą przystępować osoby,  które złożą następujące dokumenty, w terminie do 20.06. i 20.12. każdego roku.
( uwaga, akceptowane są kserokopie dokumentów)

1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji (druk można znaleźć na stronie www.cmkp.edu.pl)
2. Kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.
3. Kserokopię dokumentu "Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego".
    Uwaga: od kandydatów wymaga się, aby składki członkowskie z tytułu członkowstwa w KIDL -u były opłacane na bieżąco.
4. Aktualne zaświadczenie z miejsca pracy.
5. (Ewentualnie) kopia dyplomu specjalizacyjnego.
6. Kopie świadectw ukończonych kursów zawodowych doskonalących.
7. Oświadczenie o zawarciu z pracodawcą umowy cywilno-prawnej, o zgodzie na odbywanie specjalizacji (osobno lub w  postaci  wypełnienia punktu 19 na wniosku o rozpoczęcie   specjalizacji).
8. Wniesienie opłaty 80 zł za rozpatrzenie wniosku na konto podane wyżej.

Program poszczególnych specjalizacji jest dostępny na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl

Uwaga:
Wnioski o rozpoczęcie specjalizacji  wraz z kompletem wymaganych dokumentów proszę składać lub przesłać do 20.06. i do 20.12.  każdego roku w Katedrze Analityki Medycznej, na adres: ul. BOROWSKA  211 A, 50-556 Wrocław.

Pełnomocnik ds. organizacji specjalizacji diagnostów laboratoryjnych
prof. dr hab. Mieczysław Woźniak, Katedra Analityki Medycznej UM

ul. Borowska 211 A, 50-556 Wrocław; tel.: (071) 784 06 29; 071 784 06 28; 601 89 37 98 )
mieczyslaw.wozniak@umed.wroc.pl


Zmieniony ( 21.05.2014. )
 
KOMUNIKAT 92 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                                  

W dniach 09-11.06.2014 r., w Katedrze Mikrobiologii, ul. Chałubińskiego 4, we Wrocławiu
odbędzie się kurs:
" Epidemiologia zakżeń szpitalnych, rola laboratorium mikrobiologicznego
w wykrywaniu i monitorowaniu zakażeń szpitalnych."


Min. ilość miejsc = 10;      ilość godzin = 24;       Koszt = 288,-zł

Bardzo prosimy o zgłaszanie się telefonicznie 71 784 06 28;
lub mailowo: magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Czytaj
 
KOMUNIKAT 91 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE                                                                                                                                    

W dniach 29-30.05.2014 r. ( czwartek-piątek ) odbędzie sie kurs :
"Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej
i technik badawczych. BLOK V podsumowujący."


Miejsce kursu: Katedra Analityki Medycznej, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław,
                        budynek Nowej Farmacji II, II piętro

W kursie mogą brać udział również osoby,  które rozpoczęły specjalizację w tym roku,
ponieważ nie jest to kontynuacja poprzedniej części.

Minimalna ilość osób = 10

Ilość godz. = 16;   Koszt = 160,-zł

Harmonogram znajduje się poniżej.
Zmieniony ( 14.05.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 90 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE  

Kurs specjalizacyjny dla diagnostów laboratoryjnych:
" DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA WRODZONYCH I NABYTYCH ZABURZEŃ HEMOSTAZY",
odbędzie się w dniach 04-06.06.2014 r. ( środa -piatek ).
Miejsce kursu :
UNIWERSYTET MEDYCZNY WE WROCŁAWIU
KATEDRA ANALITYKI MEDYCZNEJ, ul. BOROWSKA 211 A, 55-556 Wrocław,
budynek Nowej Farmacji II, II piętro.

Ilość godzin = 25;      Koszt = 300,-zł

Minimalna ilość osób = 10

Prosimy o zgłaszanie / potwierdzanie Państwa obecności
tel. 71 784 06 28, lub e-mail: magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.
Czytaj
 
KOMUNIKAT 89 PDF Drukuj Email
UWAGA! ZAWIADOMIENIE.

Z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń nie odbęda się  planowane w kwietniu kursy
"
Podstawy genetyki"  i  "Podstawy Immunogenetyki i farmakogenetyki".  
KOMUNIKAT 88 PDF Drukuj Email
ZAWIADOMIENIE

Kurs " Promocja Zdrowia" dla diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej
odbędzie się w dniach 23-24.06.2014 r. w sali wykładowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu,
ul. Czerwonego Krzyża 5/9

ilość godzin = 21, koszt = 210,-zł

Kurs może się odbyć przy minimalnej liczbie  10 osób.

Zainteresoewane osoby bardzo prosimy o zapisy:
magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl
tel. 71 784 06 28, ( 29 )

Poniżej znajduje sie harmonogram kursu.

Czytaj
 
KOMUNIKAT 87 PDF Drukuj Email

UWAGA!

 

Kurs: „Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej

           i technik badawczych. Blok IV.2 podsumowujący”,

           odbędzie się w dniach 24-26.04.2014 r.

 

Miejsce: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu;

              Katedra Analityki Medycznej, ul. Borowska 211A; 50-556 Wrocław, II piętro;

              Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku,

              ul. Pasteura 4,  50-367 Wrocław, Pracownia Cytofluorymetrii, tel.: 71 784 26 06

 

 

Pod koniec 2-giego dnia , tj. 25.04.2014 i 3-go dnia, tj. 26.0.2014 r.  są zaplanowane ćwiczenia z cytometrii
( w harmonogramie).

 

Ponieważ grupa nie może liczyć więcej niż 12 osób, sugerujemy Państwu podział

na II grupy ćwiczeniowe.

I-sza grupa w piątek ( osoby przyjezdne ), II- grupa w sobotę ( osoby miejscowe )

UWAGA!                                                                                                                       
ZMIANIE ULEGA WYSOKÓŚĆ OPŁATY  ZA KURS                                              
KOSZT:                                                                                                                         
dla osób, które zapisują się również na ćwiczenia z cytometrii   =
247,-zł
dla osób, które odbyły już ćwiczenia                                                    = 169,-zł

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt i potwierdzanie swojej obecności.

 

Poniżej znajduje się harmonogram kursu.

 


Zmieniony ( 24.03.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 86 PDF Drukuj Email
      UWAGA!       UWAGA!             UWAGA!                       

W dniach 12-13.03.2014 r. ( środa-czwartek), w Katedrze Analityki Medycznej, w sali seminaryjnej,
w budynku Nowej Farmacji II, przy ul. Borowskiej 211 A, odbędzie się kurs dla diagnostów laboratoryjnych:

"Laboratoryjna diagnostyka narządowa w świetle rozwoju wiedzy medycznej i technik badawczych.
BLOK IV podsumowujący"

Kurs będzie liczył 24 godziny.   Koszt = 240 zł

Min. ilość osób = 10

Prosimy o zapisy telefonicznie 71 784 06 28, lub mail: magdalena.gil-wozniak@umed.wroc.pl

Harmonogram znajduje się poniżej.
Zmieniony ( 12.03.2014. )
Czytaj
 
KOMUNIKAT 85 PDF Drukuj Email
            UWAGA!                              UWAGA!                           UWAGA!            

W związku ze zbyt małą liczbą zgłoszeń na kurs "PROMOCJA ZDROWIA",

zaplanowany na 17-18 02.2014 r.  ZOSTAJE ODWOŁANY!

Kolejny termin w czerwcu
2014 r. ( szczegóły podamy później ).

Osoby, które są zaintresowane uczestnictwem w kursie , w czerwcu
proszone są o potwierdzenie. Dokonane wpłaty mogą pozostać na koncie,
lub zostać Państwu zwrócone po uprzednim napisaniu podania o zwrot.

Gwarantujemy, że cena za kurs się nie zmieni.

Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
 
KOMUNIKAT 84 PDF Drukuj Email

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy rozmowy kwalifikacyjnej, która odbyła się w piątek 07.02.2014 r.,

w RCKiK we Wrocławiu, na specjalizację z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej.

 

Poniżej znajduje się lista osób, które przystąpiły do w. w.  rozmowy.

 

Ustalono termin rozpoczęcia  w. w. specjalizacji na 03.03.2014 r.

Karty specjalizacyjne można odbierać osobiście od 27.02.2014 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim,

w Wydziale Polityki Społecznej, Oddziale Kadr Medycznych we Wrocławiu, przy Pl. Powstańców Warszawy 1,

u Pani Mgr Małgorzaty Piwowarczyk, (na III piętrze, w pokoju 3138, 3139, 3140).

 

Ewentualnie odbiór do ustalenia telefonicznie 71 340 66 36 .


Zmieniony ( 10.02.2014. )
Czytaj
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 15 z 103